‘หอการค้า’ หลบทางรัฐจัดหาวัคซีนเอง เอกชนเน้นเตรียมพร้อม-ปูพรมฉีดให้ปชช.เป็นหลัก

‘หอการค้า’ หลบทางรัฐจัดหาวัคซีนเอง เอกชนเน้นเตรียมพร้อม-ปูพรมฉีดให้ปชช.เป็นหลัก
มติชน
3 พฤษภาคม 2564 ( 05:44 )
33
‘หอการค้า’ หลบทางรัฐจัดหาวัคซีนเอง เอกชนเน้นเตรียมพร้อม-ปูพรมฉีดให้ปชช.เป็นหลัก

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากได้หารือร่วมกับรัฐบาล เพื่อหาแนวทางในการเร่งจัดหาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เพื่อนำเข้าและกระจายฉีดให้กับประชาชนในประเทศ ซึ่งภาคเอกชนต้องการจัดหาวันซีนทางเลือก เพื่อนำมาฉีดให้กับแรงงานในธุรกิจของตัวเอง แต่รัฐบาลยืนยันว่า ได้จัดตั้งงบประมาณที่จะใช้ในการสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดสแล้ว จากเดิมที่ได้สั่งไป 65 ล้านโดส รวมเป็น 100 ล้านโดส ทำให้มีจำนวนเพียงพอในการฉีดให้กับประชาชนในสัดส่วน 70% ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นได้ โดยกำหนดจะต้องเร่งฉีดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 เอกชนจึงหลีกทางและยกหน้าที่ในการจัดซื้อวัคซีนให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเหมือนเดิม เพราะจากเดิมรัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนเพียง 2 ชนิดเท่านั้น เอกชนกังวลว่าจำนวนจะไม่เพียงพอ และการนำเข้ามาล่าช้า เพราะขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเพียง 2 ชนิด จึงต้องการเจรจากับผู้ผลืตวัคซีนชนิดอื่น และขออนุญาตในการจัดซื้อวัคซีนชนิดใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้วัคซีนเข้ามาได้เร็วขึ้น แต่เมื่อรัฐบาลอนุมัติซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 3 ชนิด เอกชนจึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดหาเอง เพื่อป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รวมถึงการแข่งขันในด้านราคาด้วย

 

 

“ภาคเอกชนได้หารือร่วมกัน และแจงเหตุผลที่ต้องปล่อยให้รัฐบาลเป็นผู้ซื้อวัคซีนเองเพียงฝ่ายเดียว โดยเหตุผลสำคัญหลักๆ คือ บริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ประกาศแล้วว่า จะขายวัคซีนให้กับรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้น ภาคเอกชนจึงรับหน้าที่เป็นส่วนช่วยเจรจาและประสานยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนต่างๆ รวมถึงจากการเจรจาร่วมกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนพบว่า มีความพร้อมในการส่งมอบวัคซีนในช่วงไตรมาส 4/2564 ซึ่งเป็นกำหนดเดียวกับรัฐบาล ที่จะนำเข้าวัคซีนจำนวนมากเข้ามา เอกชนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาวัคซีนเอง เพราะไม่ได้มีความแตกต่างกันในด้านของเงื่อนไขเวลา อีกทั้งหอการค้าไม่ได้ต้องการเป็นผู้นำเข้าวัคซีนเองอยู่แล้ว โดยขณะนี้ภาคเอกชนจะเน้นสนับสนุนรัฐบาล ผ่านการเตรียมความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงของจำเป็นที่จะต้องใช้ในการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีน และดำเนินการฉีด อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์กระดาษเก้าอี้ โต๊ะ เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด” นายสนั่น กล่าว

 

 

นายสนั่น กล่าวว่า สำหรับความต้องการของบริษัทเอกชน ในการขอซื้อต่อวัคซีนจากรัฐบาล เพื่อฉีดให้กับแรงงานภายใต้การปกครอง ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เห็นถึงความต้องการ (ดีมานด์) จริง โดยขณะนี้ตัวเลขล่าสุดมีผู้ประกอบการประมาณ 2 พันบริษัท ต้องการวัคซีนเพื่อฉีดให้แรงงานเอง จำนวน 9 แสนคน ซึ่งหลังจากเจรจากับตัวแทนบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไปแล้ว พบว่าสามารถส่งมอบได้ในไตรมาส 4 นี้ เมื่อส่งมอบได้พร้อมกัน จึงปล่อยให้รัฐบาลจัดหาเข้ามาเองเป็นหลัก แต่หากสามารถนำเข้าวัคซีนได้ในจำนวนมากๆ มาก่อนได้ บริษัทที่ลงทะเบียนเข้ามาก็ยังยืนยันว่า ต้องการซื้อต่อและฉีดให้กับแรงงานเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วและจำนวนในการนำเข้าของวัคซีน โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้จัดการบริหารวัคซีนเอง ส่วนวัคซีนทางเลือกจะเพิ่มชนิดใดเข้ามาก็ต้องรอรับการอนุมัติว่ามีมาตรฐานและปลอดภัยจากรัฐบาลก่อน ส่วนราคาของวัคซีนขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่ได้ประกาศราคาออกมาแล้ว และทั่วโลกรับรู้แล้วว่า แต่ละบริษัทมีราคาเท่าใดบ้าง แต่หากมีการอนุญาตให้ขายต่อวัคซีนให้เอกชนได้ ราคาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นหลัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง