รีเซต

ครม.ไม่รับร่างสมรสเท่าเทียมแต่เร่งผลักดัน “พ.ร.บ.คู่ชีวิต”

ครม.ไม่รับร่างสมรสเท่าเทียมแต่เร่งผลักดัน “พ.ร.บ.คู่ชีวิต”
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2565 ( 17:12 )
136
ครม.ไม่รับร่างสมรสเท่าเทียมแต่เร่งผลักดัน “พ.ร.บ.คู่ชีวิต”

วันนี้ (29 มี.ค. 65)น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นชอบให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณารับหลักการ ซึ่งมีสาระเป็นการกำหนดให้ชาย หญิง หรือบุคคล 2 คน ซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถหมั้นหรือสมรสกันได้ตามกฎหมาย

ในเรื่องนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นว่ามีหลักการใกล้เคียงกับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ ครม.เห็นชอบไปแล้ว และครอบคลุมหลายมิติ โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ครม.จึงมีมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันพิจารณาร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลประกอบผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว

ภาพจาก : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง