GISTDA เผยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,411 จุด แม่ฮ่องสอน มากสุดอันดับ1

GISTDA เผยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,411 จุด แม่ฮ่องสอน มากสุดอันดับ1
TNN ช่อง16
4 มีนาคม 2564 ( 12:57 )
9
GISTDA เผยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,411 จุด แม่ฮ่องสอน มากสุดอันดับ1

วันนี้ (4มี.ค.64) สำนักงานพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP ของระบบ VIIRS ของวันที่ 3 มีนาคม 2564 พบจุดความร้อนรวมทั้งประเทศ 1,411 จุด โดยเฉพาะที่ภาคเหนือพบจุดความร้อนถึง 1,056 จุด 


หากแบ่งเป็นรายจังหวัด จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดอันดับหนึ่งได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 330 จุด รองลงมาจังหวัดตาก 164 จุด และจังหวัดกาญจนบุรี 154 จุด ตามลำดับ ซึ่งพบมากสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 749 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 374 จุด พื้นที่เกษตร 139 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 89 จุด  พื้นที่เขต สปก. 55 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด


 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนที่มีปริมาณลดลงจากวันที่ผ่านมา แต่ยังคงมีการกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณภาคเหนือ และ ภาคกลาง อย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จุดความร้อนเริ่มลดลง เป็นผลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทำให้ในหลายพื้นที่มีฝนตก และส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลงด้วย 


ส่วนของประเทศเพื่อนบ้านยังคงเห็นอย่างต่อเนื่องโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มาเป็นอันดับหนึ่งโดยมีจุดความร้อนสูงถึง 7966 จุด รองลงมาที่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 1463 จุด ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นระอองและหมอกควัน ที่อาจลอยข้ามแดนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 


ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง