รีเซต

อุตสาหกรรม เสนอ เว้นค่าธรรมเนียมรายปี อุ้มโรงงาน 5.6 หมื่นราย

อุตสาหกรรม เสนอ เว้นค่าธรรมเนียมรายปี  อุ้มโรงงาน 5.6 หมื่นราย
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2563 ( 15:50 )
64
อุตสาหกรรม เสนอ เว้นค่าธรรมเนียมรายปี  อุ้มโรงงาน 5.6 หมื่นราย

        วันนี้ ( 24 มี.ค.63) นางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์   โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  ขณะนี้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    ได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)    ให้พิจารณางดเว้นค่าธรรมเนียมรายปีกับผู้ประกอบการโรงงานทั่วประเทศ    ที่มีอยู่ราว 56,000 แห่ง    เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ผู้ประกอบการ  จากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น  ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ    ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของ Covid-19 ของรัฐบาลอีกด้วย

          ทั้งนี้    กระทรวงอุตสาหกรรมประเมินว่า    หาก ครม.เห็นชอบการงดเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน   จะมีโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 56,000 โรงงาน   ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี   โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมจากโรงงานจำพวก 2 (โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า  แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน   ซึ่งเป็นโรงงานที่อาจก่อปัญหามลภาวะหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญเล็กน้อย    แก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก เช่น การขุดลอก กรวด ทราย ดิน การลำเลียงหิน กรวด/ทราย/ดิน ด้วยสายพานลำเลียงโรงงานผลิตน้ำดื่ม   ไอศกรีม   โรงผลิตน้ำแข็งใช้เครื่องจักร    เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาต ทราบก่อน) จำนวน 434 โรงงาน   มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวม 390,750 บาท

          ค่าธรรมเนียมจากโรงงานจำพวก 3 (โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า และคนงานเกิน 50 คน ซึ่งเป็นโรงานที่อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อน  รำคาญ   หรือเหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด   เช่น โรงงานน้ำตาโรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตสุรา โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น)    มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวม   230,729,850 บาท    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    กว่า 231 ล้านบาท   

        ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยรักษาระดับการประกอบกิจการโรงงานไว้    ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง