รีเซต

อุตสาหกรรม 'ชาม่วง' ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นเคนยา

อุตสาหกรรม 'ชาม่วง' ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นเคนยา
Xinhua
21 พฤษภาคม 2567 ( 13:53 )
60
อุตสาหกรรม 'ชาม่วง' ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นเคนยา
ไนโรบี, 21 พ.ค. (ซินหัว) -- ประมวลภาพการเก็บเกี่ยว แปรรูป บรรจุหีบห่อ และชง "ชาม่วง" ซึ่งสายพันธุ์ต้นชาอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของเคนยาและมีจุดเด่นอยู่ที่ตัวใบชาสีม่วงการเพาะปลูกต้นชาม่วงต้องการสภาพแวดล้อมที่มีแสงอาทิตย์มากและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนที่เหมาะสม(บันทึกภาพวันที่ 6-7 และ 14 พ.ค. 2024)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง