รีเซต

จีนคุมส่งออกอุปกรณ์ 'การบิน-อวกาศ' บางรายการ

จีนคุมส่งออกอุปกรณ์ 'การบิน-อวกาศ' บางรายการ
Xinhua
31 พฤษภาคม 2567 ( 16:56 )
37
จีนคุมส่งออกอุปกรณ์ 'การบิน-อวกาศ' บางรายการ

(แฟ้มภาพซินหัว : สิ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อากาศและอวกาศแห่งปักกิ่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเป่ยหาง ณ กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 10 พ.ค. 2024)

ปักกิ่ง, 31 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (30 พ.ค.) กระทรวงพาณิชย์ สำนักบริหารศุลกากรทั่วไป และสำนักพัฒนาอุปกรณ์ของคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางของจีนร่วมออกหนังสือเวียนที่ระบุว่าจีนมีมติจำกัดการส่งออกชิ้นส่วนและเทคโนโลยีบางรายการของภาคอุตสาหกรรมการบินและการบินอวกาศตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของชาติ รวมถึงปฏิบัติตามข้อผูกพันไม่แพร่ขยายและข้อผูกพันระหว่างประเทศอื่นๆหนังสือเวียนข้างต้นระบุว่าชิ้นส่วนและเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออก ได้แก่ 1) อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างและเครื่องยนต์ของภาคอุตสาหกรรมการบินและการบินอวกาศ 2) อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสำหรับการผลิตเครื่องยนต์กังหันก๊าซ/กังหันก๊าซ 3) อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกระบังหน้าหมวกชุดอวกาศและเส้นใยโพลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษโฆษกกระทรวงฯ เผยผ่านแถลงการณ์ฉบับออนไลน์ว่าการควบคุมการส่งออกแม่พิมพ์เฉพาะ วัสดุเส้นใยพิเศษ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถือเป็นแนวปฏิบัติสากล โดยนโยบายควบคุมการส่งออกนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคใดเป็นพิเศษ ขณะการส่งออกที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุมัติตามปกติรัฐบาลจีนมุ่งปกป้องสันติภาพของโลกและเสถียรภาพของพื้นที่ใกล้เคียงอย่างแข็งขัน คุ้มครองความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และเกื้อหนุนการพัฒนาการค้าอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคัดค้านประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ใช้ชิ้นส่วนอันอยู่ภายใต้การควบคุมจากจีนในกิจกรรมอันบั่นทอนอธิปไตย ความมั่นคง และการพัฒนาของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง