รีเซต

พณ.ชี้ช่องส่งออก ไห่หนาน เปิดเขตการค้าเสรีปี68

พณ.ชี้ช่องส่งออก ไห่หนาน เปิดเขตการค้าเสรีปี68
มติชน
7 มีนาคม 2565 ( 14:57 )
59
พณ.ชี้ช่องส่งออก ไห่หนาน เปิดเขตการค้าเสรีปี68

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว รายงานว่า คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติมณฑลไห่หนาน ได้ประกาศเตรียมเปิดเขตการค้าเสรีไห่หนาน (Hainan Free Trade port) อย่างเป็นทางการในปี 2568 ซึ่งหมายความว่าการนำเข้าและส่งออกของสินค้าจะดำเนินการผ่านศุลกากรเกาะไห่หนาน และการเดินทางเข้าสู่เกาะไห่หนานของนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านการอนุญาตจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

 

สำหรับการประกาศครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเขตการค้าเสรีตามแผนพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ เช่น การจัดระบบการนำเข้าและส่งออก การวางโครงสร้างการบริการพื้นฐานของท่าเรือ การวางแผนและออกแบบระบบศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ และวางรากฐานด้านการจัดการด้านอื่น ๆ อย่างครอบคลุม สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างมณฑลไห่หนาน ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเปิดเขตการค้าเสรีไห่หนานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเพื่อปรับปรุงข้อด้อยต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเขตการค้าเสรีไห่หนานในปี 2568

 

นายภูสิต กล่าวว่า อยากให้ผู้ประกอบการไทย เตรียมพร้อมศึกษากฎระเบียบการนำเข้า สินค้าอ่อนไหว(negative list) ความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ เนื่องจากเกาะไห่หนานถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูร้อนที่สำคัญของประเทศจีน ทำให้มีโอกาสการทำธุรกิจด้านการบริการต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ หรือชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะไห่หนาน โดยเฉพาะร้านค้าปลอดภาษี ที่จะเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่ง แต่การค้าในเกาะไห่หนานจะมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าไทย เพื่อให้โดดเด่นกว่าสินค้าอื่น ๆ ในท้องตลาด

 

ปัจจุบันท่าเรือหยางผู่ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจของเกาะไห่หนาน  โดยปี 2564 สินค้าจากต่างประเทศกว่า 76% นำเข้าเกาะไห่หนาน ต้องผ่านท่าเรือหยางผู่นี้ และการเติบโตของของเขตหยางผู่คิดเป็น 33% ของมณฑลไห่หนานทั้งหมด และช่วงจีนกำลังเร่งพัฒนาภูมิภาคตะวันตก เขตหยางผู่ คือ เขตที่เชื่อมโยงภูมิภาคตะวันตกของจีนกับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศและในประเทศร่วมกับอ่าวเป่ยปู๋ในมณฑลกวางสี กลายเป็นจุดเชื่อมต่อทางทะเลระหว่างจังหวัด เทศบาล และเขตปกครองตนเองในภาคตะวันตกของจีน เช่น ฉงชิ่ง เสฉวน กวางสี และกุ้ยโจว อีกทั้งเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่ม Belt and Road Initiatives (BRI) ซึ่งการส่งออกของสินค้าที่ผลิตในเกาะไห่หนานและทางตะวันตกของจีน รวมถึงการนำเข้าจากกลุ่มประเทศ Belt and Road Initiatives (BRI) ล้วนสามารถใช้หยางผู่เป็นศูนย์กลางท่าเรือได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง