รีเซต

รัฐบาล เดินหน้าแผนขับเคลื่อนการเกษตรในพื้นที่อีอีซี

รัฐบาล เดินหน้าแผนขับเคลื่อนการเกษตรในพื้นที่อีอีซี
TNN ช่อง16
19 สิงหาคม 2565 ( 09:20 )
38
รัฐบาล เดินหน้าแผนขับเคลื่อนการเกษตรในพื้นที่อีอีซี

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือนางสาวรัชดา ธนาดิเรก ได้ออกมาเปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อที่จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2575 นั้น มิได้จำกัดอยู่ที่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเท่านั้น แต่รวมถึงภาคการเกษตรอีกด้วย 


โดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบ แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่EEC (พ.ศ.2566-2570) ที่มีเป้าหมายในการยกระดับภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผลการผลิตสูงขึ้น เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูง ยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่าภาคอุตสาหกรรมและบริการ พัฒนาพื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์ทางการเกษตรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาด ประกอบด้วย 5 คลัสเตอร์ คือ ผลไม้ประมง เกษตรมูลค่าสูง พืชสมุนไพร และพืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ซึ่งความคาดหวังคือ อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลติมวลรวมภาคเกษตรของอีอีซี อยู่ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี และอัตราการขยายตัวรายได้เกษตรต่อแรงงานเกษตรของอีอีซีอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี

โดยรัฐบาล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาภาคการเกษตรให้มีรายได้เทียบเท่าภาคอุตสาหกรรมและบริการ และต้องการให้พื้นที่ EEC เป็นต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศ ตามกรอบแนวคิดตลาดนำการผลิต และการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหารากเหง้าการเกษตร โดยสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์สินค้าสำคัญได้แก่ ผลไม้ ประมง พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ พืชสมุนไพร และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ต่อไป

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง