บีโอไอ พิษณุโลก เปิดประตูลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

บีโอไอ พิษณุโลก เปิดประตูลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
มติชน
16 สิงหาคม 2564 ( 20:06 )
7
บีโอไอ พิษณุโลก เปิดประตูลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

 

น.ส.นงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ พิษณุโลก จะจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “วิกฤตการเมืองเมียนมาร์จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร” ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยเชิญนักลงทุนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้เพื่อรับทราบถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

 

โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ อาทิ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ของบีโอไอ ร่วมบรรยายให้ข้อมูลการให้บริการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยนายพงพนธ์ ออมแก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม บรรยายถึงมาตรการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติโรงงานฉบับปัจจุบัน

 

 

พร้อมด้วยภาคเอกชน ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยนายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค บิสสิเนสลิงค์ จำกัด อดีตรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โอกาสการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในปัจจุบัน พร้อมด้วยการบรรยายเรื่อง ความพร้อมรองรับนักลงทุนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด โดยนายจักรชัย  จันทร์นิ่ม ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด จังหวัดตาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง