เช็กด่วน! นักศึกษาติดสอบ ต้องแจ้งเลื่อนตรวจเลือกทหารที่สัสดีอำเภอ

เช็กด่วน! นักศึกษาติดสอบ ต้องแจ้งเลื่อนตรวจเลือกทหารที่สัสดีอำเภอ
TNN ช่อง16
31 มีนาคม 2564 ( 15:24 )
63
เช็กด่วน! นักศึกษาติดสอบ ต้องแจ้งเลื่อนตรวจเลือกทหารที่สัสดีอำเภอ

วันนี้ (31มี.ค.64) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกกำหนดดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี2564 ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 เมษายน 2564 (เว้นวันที่ 6 เมษายน และวันที่ 12-15 เมษายน 2564) แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 


ส่งผลทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับเลื่อน การเรียน การสอนและห้วงเวลาการสอบ โดยเฉพาะการจัดทดสอบวิชาสามัญในระบบการคัดเลือกกลางระหว่าง 3-4 เมษายน 2564 ส่งผลให้กำหนดวันสอบของนักศึกษาตรงกับห้วงเวลาที่นักศึกษาบางคนจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร


กองทัพบกจึงได้อำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามข้อจำกัดข้างต้น โดยขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีวันสอบตรงกับวันที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ให้ไปรายงานตัวและแจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยต่อสัสดีอำเภอ/เขต ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต 


พร้อมแสดงหลักฐาน อาทิ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา,กำหนดการสอบ,หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ( สด.35) เป็นต้น ตั้งแต่ วันที่ 21 เม.ย.- 15 พ.ค.64 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีถัดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง