รีเซต

ประชากร 'เนปาล' กว่า 20% ใช้ชีวิตใต้เส้นแบ่งความยากจน

ประชากร 'เนปาล' กว่า 20% ใช้ชีวิตใต้เส้นแบ่งความยากจน
Xinhua
13 กุมภาพันธ์ 2567 ( 12:22 )
10
ประชากร 'เนปาล' กว่า 20% ใช้ชีวิตใต้เส้นแบ่งความยากจน

(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนสักการะดวงอาทิตย์ขึ้นในช่วงเทศกาลฉัฐ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำพาคมตี กรุงกาฐมาณฑุของเนปาล วันที่ 20 พ.ย. 2023)[/caption]กาฐมาณฑุ, 13 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (12 ก.พ.) รัฐบาลเนปาลรายงานว่าประชากรเนปาลมากกว่าร้อยละ 20 กำลังใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจน แม้เนปาลสามารถลดอัตราความยากจนลงในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาผลสำรวจมาตรฐานการครองชีพแห่งเนปาล ครั้งที่ 4 ปี 2022-23 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่ามีประชากรใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนในปี 2023 ราวร้อยละ 20.27 โดยจำนวนประชากรเนปาลตามสำนะโนประชากร ปี 2021 อยู่ที่ 29.16 ล้านคนโตยัม รายา หัวหน้านักสถิติประจำสำนักงานฯ เปิดเผยเป้าหมายลดจำนวนประชากรที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนลงอยู่ที่ร้อยละ 15 นั้นไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในปี 2015 และการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ตั้งแต่ปี 2020อนึ่ง การคำนวณสัดส่วนประชากรที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนของเนปาลอ้างอิงเกณฑ์การใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันของบุคคลที่ขั้นต่ำ 1.9 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 68 บาท) ต่อวัน และเนปาลสามารถลดอัตราความยากจนจากร้อยละ 25.16 ในปี 2011เหมราช เรมี โฆษกสำนักงานฯ กล่าวว่าความพยายามบรรเทาความยากจนของรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การปรับขึ้นค่าจ้าง และปริมาณการไหลเข้าของเงินโอนกลับประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุหลักของอัตราความยากจนที่ลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง