สถานภาพธนาคารกรุงไทย เป็นรัฐวิสาหกิจตามพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ

สถานภาพธนาคารกรุงไทย เป็นรัฐวิสาหกิจตามพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ
TNN ช่อง16
21 มกราคม 2564 ( 16:42 )
105
สถานภาพธนาคารกรุงไทย เป็นรัฐวิสาหกิจตามพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ
วันนี้ (21ม.ค.64) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะชี้แจงสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือการตอบข้อหารือของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเกี่ยวกับสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(ธนาคารกรุงไทยฯ) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ปรากฏตามสื่อสาธารณะ นั้น

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงว่า การตอบข้อหารือของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะถึงสถานภาพของธนาคารกรุงไทยฯ ตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ว่า มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น เนื่องจากบทนิยามรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ กำหนดว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ก) (องค์การของรัฐบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ 50

ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าธนาคารกรุงไทยฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 55.07 ของทุนทั้งหมด ธนาคารกรุงไทยฯ จึงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ

อย่างไรก็ดี การตอบข้อหารือดังกล่าวเป็นการให้ความเห็นต่อสถานภาพ ของธนาคารกรุงไทยฯ ตามขอบเขตและบทนิยามของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ เท่านั้น ส่วนสถานภาพของธนาคารกรุงไทยฯ ตามกฎหมายฉบับอื่นจะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับซึ่งมีการกำหนดขอบเขตและบทนิยามของรัฐวิสาหกิจ ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ที่ต่างกัน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง