รีเซต

เช็กเงื่อนไข-วิธีลงทะเบียน ก่อนเข้าร่วมโครงการ 'ยิ่งใช้ยิ่งได้'

เช็กเงื่อนไข-วิธีลงทะเบียน ก่อนเข้าร่วมโครงการ 'ยิ่งใช้ยิ่งได้'
TNN ช่อง16
5 มิถุนายน 2564 ( 10:37 )
78
เช็กเงื่อนไข-วิธีลงทะเบียน ก่อนเข้าร่วมโครงการ 'ยิ่งใช้ยิ่งได้'

วันนี้ (5มิ.ย.64) ภายหลังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของ โควิด-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นวงกว้าง 

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ 

ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) 

โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน 

ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ โดยวงเงินสำหรับการดำเนินโครงการรวม 28,000 ล้านบาท

การลงทะเบียนและการใช้จ่ายของโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

1. ประชาชนผู้สนใจที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 - 22.00 น. 

ผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของโครงการ

ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประสงค์จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

2. ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้น ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai Next และเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงิน ที่เข้าร่วมแต่ละโครงการได้ในเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. ในเวลา 06.00 - 22.00 น.ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง