รีเซต

"ดีอีเอส" โชว์ศักยภาพดิจิทัลไทย เป็นหนึ่งในอาเซียน

"ดีอีเอส" โชว์ศักยภาพดิจิทัลไทย เป็นหนึ่งในอาเซียน
TNN ช่อง16
28 กุมภาพันธ์ 2566 ( 11:24 )
62
"ดีอีเอส" โชว์ศักยภาพดิจิทัลไทย เป็นหนึ่งในอาเซียน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม GSMA Ministerial Programme ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566 เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Mobile World Congress 2023 (MWC2023) นับเป็นงานประชุมนานาชาติและนิทรรศการด้านการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Innovation underpins the creation of new digital products and services and their application in the digital economyทั้งนี้ ได้นำเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น Digital Thailand และกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีปัจจุบันที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ อาทิ เทคโนโลยี Big Data, AI และ Blockchain รวมถึง โครงการที่สำคัญของไทยที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน อาทิ Smart City Thailand และ Thailand Digital Valley พร้อมเน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปราม Online scams และแก๊งคอลเซนเตอร์ อีกด้วย


นอกจากนี้ Mr. Sigve Brekke CEO ของ บริษัท เทเลนอร์ กรุ๊ป ได้ขอเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอการดำเนินงานขององค์กร และการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย และได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนภาคเอกชนมาโดยตลอด และพร้อมจะหาแนวทางความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเทศไทยต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง