สมุดปกขาวเผย 'จีน' เพิ่ม 'พื้นที่สีเขียว' มากสุดในโลก

สมุดปกขาวเผย 'จีน' เพิ่ม 'พื้นที่สีเขียว' มากสุดในโลก
Xinhua Thai
8 ตุลาคม 2564 ( 11:45 )
13
สมุดปกขาวเผย 'จีน' เพิ่ม 'พื้นที่สีเขียว' มากสุดในโลก

ปักกิ่ง, 8 ต.ค. (ซินหัว) -- สมุดปกขาวจากสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีน เมื่อวันศุกร์ (8 ต.ค.) เปิดเผยว่าจีนเป็นประเทศที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกมากที่สุดระหว่างปี 2000-2017

สมุดปกขาว "การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในจีน" (Biodiversity Conservation in China) ระบุว่าจีนมีส่วนร่วมเพิ่มพรรณพืชทั่วโลกราวร้อยละ 25 ระหว่างปี 2000-2017 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าทุกประเทศ

ความครอบคลุมของพื้นที่ป่าและป่าสงวนของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และจีนยังมีทรัพยากรป่าไม้เติบโตมากที่สุดกว่าทุกประเทศในโลก

นอกจากนั้นความครอบคลุมของพื้นที่ที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายและพื้นที่ทรายของจีนลดลงระหว่างช่วงเฝ้าติดตามต่อเนื่อง 3 ช่วง และอัตราความครอบคลุมของพื้นที่ทุ่งหญ้าสเตปป์ในประเทศเพิ่มแตะร้อยละ 56.1 แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง