สรุป 6 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

สรุป 6 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่
มติชน
16 มกราคม 2564 ( 09:05 )
91
สรุป 6 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

6 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

1. ช่วยค่าครองชีพ

ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มคนละ 3,500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน (รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติวันที่ 19 มกราคม)

 

2. ลดค่าใช้จ่าย

ในด้านต่างๆ ของประชาชน

ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับบ้านพักอาศัย

-ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/ เดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

-ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/ เดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไขที่กระทรวงพลังงานกำหนด

-สำหรับกิจการขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ลดค่าน้ำประปา 10% เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับบ้านพักอาศัยและกิจการขนาดเล็ก

ค่าอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็ว ความแรง อินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ ใช้ App หมอชนะ ฟรีค่าดาต้า 3 เดือน

 

3. โครงการคนละครึ่ง

เปิดลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ ช่วงปลายเดือนมกราคม

 

4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

จากธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆ ของรัฐ สินเชื่อ 10,000-15,000 บาท/ ราย ดอกเบี้ย 0.1-0.25%/ เดือน

 

5. มาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง

ในระบบประกันสังคม

ลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

-มาตรการเยียวยากรณีว่างงาน

จ้างงานผู้จบใหม่

 

6. ขยายระยะเวลา

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ 0.1%

 

 

#ประเทศไทยต้องไปต่อ #ขับเคลื่อนไปด้วยกัน #SupattanapongP

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง