กนอ. เช็กอาการน้ำแล้ง ยันน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 4 แห่งในพื้นที่ระยอง ยังมีพอใช้ในภาคอุตฯ

กนอ. เช็กอาการน้ำแล้ง ยันน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 4 แห่งในพื้นที่ระยอง ยังมีพอใช้ในภาคอุตฯ
ข่าวสด
24 เมษายน 2563 ( 14:21 )
10
กนอ. เช็กอาการน้ำแล้ง ยันน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 4 แห่งในพื้นที่ระยอง ยังมีพอใช้ในภาคอุตฯ

กนอ. เช็กอาการน้ำแล้ง - น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อให้ไม่กระทบกับภาคอุตสาหกรรมและประชาชนหลังการตรวจสอบปริมาณน้ำทั้ง 4 อ่างเก็บนํ้าหลัก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำประแสร์พบว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนที่ได้มาจากการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์และปริมาณน้ำฝนที่จะไหลเข้าอ่าง ณ เดือนเม.ย. คาดการณ์อยู่ที่ 93.9 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และมีแผนการใช้น้ำอยู่ที่ 88.5 ล้านลบ.ม. ทำให้มีน้ำต้นทุนคงเหลือประมาณ 13.6 ล้านลบ.ม. โดยกนอ. มั่นใจว่าจากปริมาณน้ำดังกล่าวจะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ ใช้งานไปจนถึงเดือนมิ.ย.นี้

 

“กนอ. มีแผนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกมาโดยตลอด โดยที่ จ.ระยอง ทำการเพิ่มนํ้าต้นทุนให้กับ 4 อ่างเก็บน้ำหลัก ได้แก่ การสูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแกด ลุ่มน้ำวังโตนด จ.จันทบุรี ที่มีปริมาณน้ำล่าสุดรวม 10 ล้านลบ.ม. เพื่อนำไปเพิ่มน้ำต้นทุนยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง ขณะที่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มีปริมาณนํ้า 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน”

 

นอกจากนี้ กนอ. ยังมีมาตรการเร่งด่วนด้วยการเพิ่มน้ำต้นทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยการนำน้ำจากคลองชากหมากมาผ่านการบำบัด (WWRO) นำกลับมาใช้ใหม่ทำให้มีปริมาณน้ำใช้เพิ่มขึ้น 7,000 ลบ.ม.ต่อวัน สามารถนำมาใช้ได้ในเดือนมิ.ย.นี้ ขณะที่ในส่วน จ.ชลบุรี มีการสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าคลองหลวงรัชชโลทร มายังอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ปริมาณ 3 ล้านลบ.ม. เพื่อทดแทนปริมาณน้ำที่ส่งมาจาก จ.ระยอง

 

อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้ ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการในนิคมฯ มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ อาทิ นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ นิคมฯเอเชีย นิคมฯไออาร์แอล ในการปรับลดปริมาณการใช้น้ำลง 10% ตามแผนที่ได้วางไว้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง