รีเซต

'เอ็กโก กรุ๊ป' ยัน28โรงไฟฟ้าเดินเครื่องปกติ มอบ15ล.หนุนรพ.สู้โควิด-19

'เอ็กโก กรุ๊ป' ยัน28โรงไฟฟ้าเดินเครื่องปกติ มอบ15ล.หนุนรพ.สู้โควิด-19
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 01:21 )
86
'เอ็กโก กรุ๊ป' ยัน28โรงไฟฟ้าเดินเครื่องปกติ มอบ15ล.หนุนรพ.สู้โควิด-19

‘เอ็กโก กรุ๊ป’ ยัน28โรงไฟฟ้าเดินเครื่องปกติ มอบ15ล.หนุนรพ.สู้โควิด-19

นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวงเงินบริจาค จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วย จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ แอลกกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกด้วย

นายกัมปนาท กล่าวว่า นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคโดยให้พนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ และระบบการทำงาน ทางออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่ม สำหรับพนักงานทุกคนด้วย และในด้านการดำเนินธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป ได้เตรียมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(บีซีพี) เพื่อให้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และโรงไฟฟ้าทั้ง 28 แห่งในกลุ่มเอ็กโก ทั้งในและต่างประเทศ สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมีไฟฟ้าใช้ไม่ขาดแคลนในทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง