พณ.ยืนยันไวรัสโควิด-19 ระบาด ไม่ทำสินค้าในประเทศขาดแคลน

พณ.ยืนยันไวรัสโควิด-19 ระบาด ไม่ทำสินค้าในประเทศขาดแคลน
TNN ช่อง16
11 พฤษภาคม 2563 ( 15:48 )
35
พณ.ยืนยันไวรัสโควิด-19 ระบาด ไม่ทำสินค้าในประเทศขาดแคลน

 

วันนี้ (11พ.ค.63) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงประเด็นด้านการดูแลช่วยเหลือสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค  หลักการในการจัดการสินค้าอุปโภคบริโภค ข้อที่ 1 สินค้าจะต้องมีปริมาณเพียงพอ ข้อที่ 2 ราคาจะต้องเป็นธรรมและมีทางเลือกที่หลากหลาย ข้อที่ 3 ผู้บริโภคจะต้องเข้าถึงสินค้าได้ ไม่มีการกักตุนสินค้า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งกำกับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ให้ความมั่นใจว่าสินค้าในประเทศจะไม่มีการขาดแคลน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่เหมือนภัยพิบัติที่จะกระทบกับโรงงานที่ผลิตสินค้า กำลังการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างเหลือเฟือ

 

สำหรับส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจที่ได้รับมอบนโยบายจาก ศบค. ให้ดูแลในเรื่องของสินค้าทั้งปริมาณและราคา จึงได้จัดโครงการธงฟ้าสู้ภัยโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพได้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเดินทางเข้าไปแหล่งชุมชน

 

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์กำลังจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชน ที่เป็นความร่วมมือของทุกห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ เริ่มดำเนินการเฟสแรกตั้งแต่ 16 เมษายน 2563  มีสินค้าเข้าร่วมโครงการ 72 รายการ ซึ่งขณะนี้เป็นการดำเนินการเฟสที่ 2 เริ่มต้นวันที่ 25 เมษายน 2563 เป็นต้นมา มีสินค้าเข้าร่วมรายการถึง 3,025 รายการ และมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 51 ราย จากเดิม 30 ราย โดยมีสินค้าลดราคา เช่น ข้าวหอมมะลิ 100% ถุงละ 5 กิโลกรัม ราคาเหลือต่ำสุด 138 บาท หรือข้าวขาว ถุงบรรจุละ 5 กิโลกรัม ราคาต่ำสุดเพียง 75 บาท

 

อย่างไรก็ตาม แต่ละที่ราคาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาด โดยประชาชนผู้สนใจซื้อสินค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในได้ว่าที่ไหนจำหน่ายสินค้าอะไร อย่างไรบ้าง  พร้อมกันนี้จะมีการขยายไปสู่เฟสที่ 3 ในระยะอันใกล้นี้

 

 
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง