รีเซต

4 มีนาคม วันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ

4 มีนาคม วันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ
TNN ช่อง16
4 มีนาคม 2564 ( 05:10 )
587
4 มีนาคม วันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอเมืองนราธิวาส (100 ปี) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นาวาโทนพนัย สวนเดิมบาง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) เพื่อเป็นการรวมพลังของภาคประชาชนที่แสดงออกถึงอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการร่วมกับกองกำลังผสม ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง โดย ให้ ทสปช.เหล่านี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งของชุมชนเขตเมือง โดยพิธีในครั้งนี้มี พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนสมาชิก ทสปช.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 คนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน      


ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ตรงกับวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมการเสียสละของบรรพชนไทยในอดีตที่ผ่านมา ที่ร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินไทย อีกทั้งในห้วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ ราษฎรไทยที่มีใจรักชาติจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยรัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ.2523 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยใช้ชื่อย่อว่า “ทสปช.”  ซึ่งพิธีในครั้งนี้เพื่อให้สมาชิก ทสปช.ทุกนายได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่น และช่วยเหลือทางราชการ รักษาความสงบสุขแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยต่อไป


นอกจากนี้นาวาโทนพนัย สวนเดิมบาง ผบ.ฉก.นย.ทร 33 ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิก ทสปช.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี 2564 จำนวน 10 นาย ประกอบด้วย ผู้ประสานงานดีเด่น 1 นาย ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 18 นาย ก่อนให้โอวาทเน้นย้ำให้สมาชิก ทสปช.ทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เขต อ.เมืองนราธิวาสและผู้มาเยือนอีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง