รีเซต

จีนมี 'อัตราว่างงานเขตเมือง' ลดลงในเดือนกันยายน

จีนมี 'อัตราว่างงานเขตเมือง' ลดลงในเดือนกันยายน
Xinhua
19 ตุลาคม 2563 ( 13:41 )
149
จีนมี 'อัตราว่างงานเขตเมือง' ลดลงในเดือนกันยายน

(แฟ้มภาพซินหัว : บรรยากาศมหกรรมจัดหางานในเมืองอิ๋นชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 25 ก.ค. 2020)

 

ปักกิ่ง, 19 ต.ค. (ซินหัว) -- สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในเขตเมืองของจีนอยู่ที่ร้อยละ 5.4 ในเดือนกันยายน ลดลง 0.2 จุดจากเดือนสิงหาคม ขณะที่ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ มีตำแหน่งงานใหม่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น 8.98 ล้านตำแหน่ง บรรลุเป้าหมายรายปีราวร้อยละ 99.8อัตราการว่างงานที่ได้รับการสำรวจในประชาชนที่มีอายุระหว่าง 25-59 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของตลาดแรงงาน ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ในเดือนกันยายน ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกันอัตราการว่างงานที่ได้รับการสำรวจใน 31 เมืองใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 5.5 ลดลง 0.2 จุดจากเดือนสิงหาคมอัตราการว่างงานในเขตเมืองที่ได้รับการสำรวจคำนวณจากจำนวนผู้ว่างงานที่มีส่วนร่วมในแบบสำรวจการจ้างงานในเขตเมือง ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างถิ่นด้วยรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลระบุว่าจีนจะให้ความสำคัญกับการสร้างสเถียรภาพในการจ้างงานและมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในปีนี้ โดยตั้งเป้าเพิ่มตำแหน่งงานในเขตเมืองอีกมากกว่า 9 ล้านอัตรา และจะพยายามคงอัตราการว่างงานในเขตเมืองที่ได้รับการสำรวจให้อยู่ที่ราวร้อยละ 6

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง