รีเซต

คนตกงานไตรมาส 1 ปีนี้ ลดลงเฉลี่ย 4.21 แสนคน

คนตกงานไตรมาส 1 ปีนี้ ลดลงเฉลี่ย 4.21 แสนคน
TNN ช่อง16
22 พฤษภาคม 2566 ( 10:05 )
67
คนตกงานไตรมาส 1 ปีนี้ ลดลงเฉลี่ย 4.21 แสนคน

สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2566 ว่า อัตราการว่างงานในไตรมาสนี้อยู่ที่ ร้อยละ 1.05 ต่ำกว่าร้อยละ 1.15 ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าร้อยละ 1.53 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีผู้ว่างงานเฉลี่ยจำนวน 421,000 คน ต่ำกว่าผู้ว่างงานเฉลี่ยจำนวน 462,000 คน ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าผู้ว่างงานเฉลี่ยจำนวน 608,000 คน ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ส่วนสถานการณ์การจ้างงานในไตรมาสแรกปี 2566 พบว่า มีผู้มีงานทำจำนวน 39.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า จำแนกเป็นผู้มีงานทำชาวไทยจำนวน 36.89 ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ 93.08) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และผู้มีงานทำชาวต่างด้าวจำนวน 2.74 ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ 6.92) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 

โดยผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 70.76) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 2.7 ตามการเพิ่มขึ้นของผู้มีงานทำใน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขายส่งขายปลีกและการซ่อม ยานยนต์ฯ และสาขาอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ 

ขณะที่ผู้มีงานทำภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 29.24) กลับมา เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ร้อยละ 1.6 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ ๆ หลายรายการ เช่น ข้าวเปลือก กลุ่มไม้ผล และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : GettyImages


ข่าวที่เกี่ยวข้อง