รีเซต

ปตท. เดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่-กลุ่มผู้ว่างงานกว่า 23,000 อัตราปี 65 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปตท. เดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่-กลุ่มผู้ว่างงานกว่า 23,000 อัตราปี 65 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข่าวสด
19 พฤศจิกายน 2564 ( 17:58 )
71
ปตท. เดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่-กลุ่มผู้ว่างงานกว่า 23,000 อัตราปี 65 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปตท.จ้างงานเด็กจบใหม่ - นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ดำเนินโครงการ “Restart Thailand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเตรียมเปิดรับสมัครแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้ว่างงานรวมกว่า 23,000 อัตราในปี 2564 เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2565 ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมทักษะและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ประกอบด้วย

 

กลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 20,700 อัตรา กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี (First Jobber) ภายใต้สัญญาระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565) 2,170 อัตรา การเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง 480 อัตรา เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

 

สำหรับตำแหน่งงานที่กลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับเพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับนักศึกษาจบใหม่และกลุ่มผู้ว่างงานในปี 2565 ประกอบด้วย งานพัฒนาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน งานจัดการข้อมูล งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว งานบัญชีและการเงิน งานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ และพนักงานสถานีบริการ NGV ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การรับสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง www.pttbsa.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

 

นอกจากนี้ ปตท. เตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการ Refresh and Energize for The New Normal ด้วยการเชิญชวนพนักงาน ปตท. ใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำปีออกไปท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีการพักค้างคืน ตามเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดา สามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง แต่หากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร

 

โดย ปตท. จะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2564-30 เม.ย. 2565 โดย ปตท. คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่อง และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง