รีเซต

จีนตั้งเป้าบรรลุ 'ความทันสมัยแบบสังคมนิยม' ขั้นพื้นฐานในปี 2035

จีนตั้งเป้าบรรลุ 'ความทันสมัยแบบสังคมนิยม' ขั้นพื้นฐานในปี 2035
Xinhua
6 มีนาคม 2564 ( 13:27 )
151
จีนตั้งเป้าบรรลุ 'ความทันสมัยแบบสังคมนิยม' ขั้นพื้นฐานในปี 2035

ปักกิ่ง, 5 มี.ค. (ซินหัว) -- ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) รวมถึงเป้าหมายระยะยาวจนถึงปี 2035 ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ (5 มี.ค.) ระบุว่าจีนตั้งเป้าหมายบรรลุความทันสมัยแบบสังคมนิยมขั้นพื้นฐานภายในปี 2035

 

ร่างแผนพัฒนาฯ ระบุว่าความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความครอบคลุมสมบูรณ์ระดับชาติของจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสู่ระดับสูงขึ้นของขนาดเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวของประชาชนทั้งพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท

จีนตั้งเป้าหมายบรรลุความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีแกนกลางภายในปี 2035 และก้าวขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มประเทศนวัตกรรม

 

ขณะเดียวกันจีนมุ่งมั่นจะบรรลุความเป็นอุตสาหกรรม การสร้างข้อมูลสารสนเทศ ความเป็นเมือง และความทันสมัยทางการเกษตรรูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจอันทันสมัย

นอกจากนั้นร่างแผนพัฒนาฯ ยังระบุเป้าหมายสร้างความทันสมัยอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเกี่ยวกับระบบและศักยภาพการบริหารปกครองของรัฐ วัฒนธรรมและการศึกษา การผลิตอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง การป้องกันประเทศ และอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง