ซ้อมนิ้วรอเลย! 20 ม.ค. ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' รอบเก็บตก 1.34 ล้านสิทธิ

ซ้อมนิ้วรอเลย! 20 ม.ค. ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' รอบเก็บตก 1.34 ล้านสิทธิ
มติชน
18 มกราคม 2564 ( 11:20 )
22
ซ้อมนิ้วรอเลย! 20 ม.ค. ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' รอบเก็บตก 1.34 ล้านสิทธิ

รายงายข่าว ระบุว่า ทางกระทรวงการคลังได้เตรียมนำเสนอโครงการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยมี 2 เรื่องสำคัญคือ โครงการคนละครึ่งที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม และโครงการเราชนะ ที่จะสรุปรายละเอียด อาทิ เกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ วิธีลงทะเบียน และรูปแบบการโอนเงิน

 

โดยโครงการคนละครึ่ง จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการระยะที่ 2 (เฟส 2) ในวันที่ 20 มกราคม 2564 จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนกว่าจะลงทะเบียนครบ ผู้ที่ลงทะเบียนในรอบนี้ ได้รับ เงิน 3,500 บาท โดยรัฐบาลจะช่วยสมทบ 50% วันละ 150 บาท ใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 25 มกราคม-31 มีนาคม 2564

 

สิทธิที่คงเหลือ มาจากโครงการในระยะที่แรก (เฟสแรก) จำนวน 4.3 แสนสิทธิ จะต้องนำส่วนนี้เสนอให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติ วงเงินที่จะใช้อีกครั้ง เนื่องจากโครงการในเฟสแรกได้สิ้นสุดไปแล้ว ส่วนในเฟสสองนั้นสามารถดำเนิการได้ในทัน เนื่องจากอยู่ในช่วงที่โครงการยังดำเนินอยู่ มีสิทธิคงเหลือทั้งสิ้น 9.1 แสนคน แบ่งเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 4.9 แสนคน และผู้ที่ไม่ใช้สิทธิตามกำหนด 14 วัน จำนวน 4.2 แสนคน ซึ่งกระทรวงการคลังได้นำมารวมและเปิดให้ลงทะเบียนในรอบนี้

 

สำหรับโครงเราชนะ ขณะนี้มีรายละเอียดชัดเจนว่า จะแจกเงินให้ประชาชน 7,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 เดือน เดือนละ 3,500 บาท ให้ประประชาชนประมาณ 30-35 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2 แสนล้านบาท จาก พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตร และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

โดยกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังนั้นมีฐานข้อมูลแล้ว อาทิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน รัฐบาลจะโอนเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ถ้าหากเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ก็ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่เช่นกัน และได้รับเงินผ่านแอพพ์ เป๋าตัง

 

ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลจะต้องลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในขณะกลุ่มที่ไม่ไดรับเงินเยียว ได้แก่ 1.ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี 2.ข้าราชการและพนักงานภาครัฐ 3.แรงงานที่มีระบบประกันสังคม และ 4.ผู้ที่มีรายได้สูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง