รีเซต

กัมพูชาจัดตั้งเขตปลอดภัย คุ้มครอง 'โลมาหายาก'

กัมพูชาจัดตั้งเขตปลอดภัย คุ้มครอง 'โลมาหายาก'
Xinhua
28 กุมภาพันธ์ 2566 ( 14:47 )
36
กัมพูชาจัดตั้งเขตปลอดภัย คุ้มครอง 'โลมาหายาก'

พนมเปญ, 28 ก.พ. (ซินหัว) -- อนุกฤษฎีกาที่ลงนามโดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาได้จัดตั้งเขตอนุรักษ์และคุ้มครองโลมาอิรวดี ครอบคลุมแม่น้ำโขงระยะทาง 120 กิโลเมตร ในจังหวัดสตึงแตรงและกระแจะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันจันทร์ (27 ก.พ.) ที่ผ่านมาอนุกฤษฎีการะบุว่าเขตอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหายากชนิดนี้ ครอบคลุมช่องทางหลักของแม่น้ำโขงในสตึงแตรงเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และในกระแจะเป็นระยะทาง 85 กิโลเมตร พร้อมสั่งห้ามการจับปลาในเขตปลอดภัยแห่งนี้ รวมถึงไม่อนุญาตให้เดินเรือด้วยความเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และห้ามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังโลมาโตเต็มวัย 3 ตัว ติดตะขอเบ็ดราวจนตายภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอนึ่ง โลมาอิรวดีถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตในบัญชีแดงของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ตั้งแต่ปี 2004วาร ทอน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระแจะ กล่าวว่าแม่น้ำโขงส่วนกัมพูชาเป็นที่อาศัยของประชากรโลมาอิรวดีราว 80 ตัว ซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้แวะเวียนมาเยี่ยมชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง