รีเซต

GLOBALink : คลังสมองออกรายงาน 'มุมมองต่อสิทธิมนุษยชนของจีน'

GLOBALink : คลังสมองออกรายงาน 'มุมมองต่อสิทธิมนุษยชนของจีน'
Xinhua
6 ธันวาคม 2565 ( 11:21 )
21
GLOBALink : คลังสมองออกรายงาน 'มุมมองต่อสิทธิมนุษยชนของจีน'

ปักกิ่ง, 6 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (5 ธ.ค.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศจีน และสถาบันวิจัยจีนใหม่ สังกัดสำนักข่าวซินหัวของทางการจีน ร่วมเผยแพร่รายงาน "เพื่อชีวิตแห่งความพึงพอใจ : เหตุและผลของการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของจีน" ซึ่งสำรวจตรวจสอบมุมมองร่วมสมัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของจีน

รายงานระบุว่ามุมมองต่อสิทธิมนุษยชนของจีนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทางปฏิบัติด้วยโลกทัศน์ความรู้ความเข้าใจและการอธิบายนัยยะเชิงอุดมการณ์ที่อ้างอิงสภาพความเป็นจริงของประเทศ โดยมุมมองดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยมี "ประชาชน" เป็นศูนย์กลาง "การพัฒนา" เป็นแรงผลักดัน และ "ชีวิตแห่งความพึงพอใจ" เป็นเป้าหมายจีนประสบความสำเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจากความยากจนเป็นการยังชีพ และจากความมั่งคั่งปานกลางโดยทั่วไปสู่ความมั่งคั่งปานกลางในทุกด้าน โดยจีนกำลังเดินบนเส้นทางสู่เป้าหมายของความมั่งคั่งร่วมกันในระดับสูงยิ่งขึ้น และมุ่งมั่นมอบ "ชีวิตที่มีความสุขและสง่างามแก่ประชากรราว 1 ใน 5 ของโลก"แนวคิด มาตรการ และแนวปฏิบัติใหม่ของจีน สำหรับการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่โลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา และความสำเร็จของจีนในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นผลจากความเป็นผู้นำอันแน่วแน่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) แนวทางที่ยึดถือหลักความเป็นจริงและการพัฒนา การชี้นำทางกฎหมายและการเปิดใจกว้างนอกจากนั้นจีนยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันปละกันระหว่างอารยธรรม จัดการกับการขาดธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมธรรมาภิบาลโลกด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นธรรม เท่าเทียม สมเหตุสมผล และครอบคลุมยิ่งขึ้น ตลอดจนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง