รีเซต

เยือน 'วัดบูซอกซา' แหล่งมรดกโลกในเกาหลีใต้

เยือน 'วัดบูซอกซา' แหล่งมรดกโลกในเกาหลีใต้
Xinhua
2 ตุลาคม 2565 ( 10:16 )
15
เยือน 'วัดบูซอกซา' แหล่งมรดกโลกในเกาหลีใต้

ยองจู, 1 ต.ค. (ซินหัว) -- นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดบูซอกซา (Buseoksa Temple) ในเมืองยองจูของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 วัดพุทธบนภูเขาของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 2018

ข่าวที่เกี่ยวข้อง