รีเซต

'พิจิตร' แล้ง แม่น้ำยมหน้าที่ว่าการอำเภอประทับช้างแห้งจนเห็นผืนทราย ชาวบ้านโอด ศก.แย่หยุดทำนาไม่ได้

'พิจิตร' แล้ง แม่น้ำยมหน้าที่ว่าการอำเภอประทับช้างแห้งจนเห็นผืนทราย ชาวบ้านโอด ศก.แย่หยุดทำนาไม่ได้
มติชน
2 มิถุนายน 2563 ( 13:59 )
213
'พิจิตร' แล้ง แม่น้ำยมหน้าที่ว่าการอำเภอประทับช้างแห้งจนเห็นผืนทราย ชาวบ้านโอด ศก.แย่หยุดทำนาไม่ได้

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งใน จังหวัดพิจิตร ที่ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งยังคงวิกฤตอย่างมาก แม้ว่าจะเริ่มมีฝนโปรยปรายลงมาก่อนหน้านี้ แต่แม่น้ำยม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ยังคงแห้งจนเห็นผืนทรายท้องแม่น้ำยม มีเพียงปริมาณน้ำที่อยู่ตามบ่อลึกกลางแม่น้ำยมเล็กน้อย ซึ่งมีระดับเพียง 50-60 เซนติเมตร ส่งผลให้ชาวบ้านและเกษตรกรชาวนาไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำน้อย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ทางภาครัฐจะขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรทำนา แต่ชาวนาเองยืนยันว่า ต้องทำ เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ ต้องหันมาใช้น้ำบาดาล โดยดึงจากใต้ดิน ขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟในการสูบน้ำบาดาลเข้านาข้าว ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เริ่มการทำนาให้ทันกับช่วงฤดูน้ำหลาก

 

สำหรับแม่น้ำยมที่ไหลผ่านในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ของจังหวัดพิจิตร ไม่มีระบบกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ส่งผลให้แม่น้ำยมเกิดสภาวะแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี และนับว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้ที่ฝนที่ตกช้า อากาศร้อนจัด ยิ่งส่งผลกระทบกับการทำการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลัก และทำลายระบบนิเวศของแม่น้ำยมที่ในอดีตเคยมีพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนมาก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง