รีเซต

5 เมืองอัจฉริยะล้ำโลก ใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

5 เมืองอัจฉริยะล้ำโลก ใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
TNN ช่อง16
24 พฤษภาคม 2565 ( 19:18 )
54
5 เมืองอัจฉริยะล้ำโลก ใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สหประชาชาติตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อให้สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จะช่วยทำให้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นจริงได้ เพราะเมืองเหล่านี้จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมือง


เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมือง ยกระดับคุณภาพและปริมาณพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการแก้ไขและพัฒนาผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีเมืองนำร่องตัวอย่าง 5 เมืองทั่วโลก


สิงคโปร์เป็นเมืองแรกที่ต้องพูดถึง สิงคโปร์เป็นเมืองเดียวในเอเชียที่ถือว่าเป็นเมืองอัจฉริยะ รัฐบาลสิงคโปร์ส่งเสริมการสร้างระบบประกันสุขภาพแบบดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) และมีการใช้เซนเซอร์จัดเก็บข้อมูลมาประมวลผลการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม


ออสโล เมืองหลวงของนอร์เวย์ เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ LED ทั่วเมืองกว่า 650,000 ดวงจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและเปิดปิดตามสภาพการใช้งานจริง ส่งเสริมให้ประชากรทั้ง 6.7 แสนคนใช้รถยนต์ไฟฟ้า ติดตั้งเซนเซอร์ที่ป้ายทะเบียนเพื่อดูการจราจรทั้งเมือง


ที่นิวยอร์กก็มีการติดตั้งเซนเซอร์รอบเมืองเพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาการบริการและการขนส่ง ติดตั้งแท่นชาร์จสมาร์ตโฟนพร้อมตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ทดแทนตู้โทรศัพท์ดั้งเดิม และใช้ข้อมูลองค์รวม (Big Data) ในการรับมือและลดปัญหาอาชญากรรม


ลอนดอน เป็นอีกเมืองที่นำเอา 5G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง ติดตั้งเซนเซอร์และจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วเมืองเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


โคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์กนั้นเลือกใช้การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ในเมืองเข้าด้วยกันเพื่อการสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์ ตลอดจนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบขนส่งมวลชน การจัดเก็บขยะ การจราจร และการจอดรถในเมือง


การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้เมืองต่าง ๆ สามารถดูแลพลเมืองในพื้นที่ตัวเองได้ง่ายขึ้น รวมถึงทำให้โลกนี้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทำให้ทุกคนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย


ที่มาข้อมูล NEC New Zealand

ที่มารูปภาพ Pixabay.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง