รีเซต

วันนี้วันอะไร วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน

วันนี้วันอะไร วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน
TNN ช่อง16
16 มิถุนายน 2565 ( 23:30 )
100
วันนี้วันอะไร วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน

รู้หรือไม่ วันที่ 19 มิถุนายนเป็น “วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น” ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมวัฒนธรรมการอ่านญี่ปุ่น โดยเป็นการเล่นสำนวนคำของภาษาญี่ปุ่นคือ ろう(6)ど(十)く(9) = Roudoku แปลว่า การอ่าน การท่องจำ การบรรยาย และยังจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน


ประโยชน์ของการอ่านคืออะไร

1. กระตุ้นการทำงานของสมอง - การอ่านหนังสือเป็นการออกกำลังกายสมองได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อเราอ่านหนังสือสมองของเราจะคิด วิเคราะห์ และจดจำ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดี ป้องกันและช่วยชะลอการเสื่อมของสมองช่วยให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

2. เพิ่มความสุข และลดความเครียด - การอ่านหนังสือสามารถช่วยให้ความเคลียดลดลง มีความสุขไปกับเนื้อหาของหนังสือจึงทำให้ความเคลียดลดลง 

3. ช่วยเพิ่มคำศัพท์ - หนังสือที่เราอ่านจะมีคำศัพท์อยู่มากมาย และคำศัพท์เหล่านั้นหลายคำจะถูกเก็บเข้าคลังสมองของเรา เมื่อถึงเวลาสามารถนำคำเหล่านี้มาใช้ได้แตกต่างกัน 

4. ช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้น - สามารถสัมผัสและรู้สึกไปเรื่องราวในหนังสือหรือนิยายที่คุณอ่าน และเมื่อคุณวางหนังสือลงความรู้สึกเหล่านั้นยังคงอยู่กับคุณ เมื่อคุณพบเห็นสิ่งที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเรื่องราวที่อ่านมา คุณจะมีความรู้สึกเชื่อมโยงไปกับสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้น 

5. ช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่น

เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นผ่านการอ่าน นอกจากนี้ ยังมีหนังสือแนวถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด หรือหนังสือแนว How To ให้เราศึกษาและเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

6. บรรลุเป้าหมาย

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายของตัวเอง หลายคนเป็นผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ การอ่านช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่รู้และนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนบรรลุเป้าหมาย

7. ทำให้สงบ มีสมาธิ

การอ่านหนังสือจะช่วยพาคุณออกจากความวุ่นวายทั้งจากความคิดของตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบตัว ช่วยให้จิตใจของคุณสงบ เป็นการฝึกสมาธิรูปแบบหนึ่ง 

8. ช่วยผ่อนคลาย สร้างความบันเทิง

การอ่านทำให้มีความสุขได้ เพราะการอ่านคือจินตนาการส่วนตัวของแต่ละคน ถึงแม้จะมองไม่เห็น หรือจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้


ที่มาข้อมูล : marumura และ jamsai

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง