รีเซต

วิจัยพบ 'วิตามินดี' ช่วยลดเสี่ยงปัญหาหัวใจรุนแรงในผู้สูงอายุ

วิจัยพบ 'วิตามินดี' ช่วยลดเสี่ยงปัญหาหัวใจรุนแรงในผู้สูงอายุ
Xinhua
30 มิถุนายน 2566 ( 13:37 )
45
วิจัยพบ 'วิตามินดี' ช่วยลดเสี่ยงปัญหาหัวใจรุนแรงในผู้สูงอายุ

ซิดนีย์, 30 มิ.ย. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยออสเตรเลียพบว่าการรับประทานวิตามินดีเป็นประจำทุกเดือนสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติการณ์ชนิดรุนแรงจากสาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มคนวัย 60-84 ปี จำนวน 21,315 คนในออสเตรเลีย เข้าร่วมการวิจัยแบบสุ่มที่ดำเนินการโดยกลุ่มสถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย ระหว่างปี 2014-2020 ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วม 10,662 คน รับวิตามินดี 60,000 ไอยู (IU) จำนวน 1 แคปซูล ส่วนอีก 10,653 คนได้รับยาหลอกทุกต้นเดือนตลอดเวลา 5 ปี โดยผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80 รับประทานยาเม็ดที่ใช้ในการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80

การวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมประสบอุบัติการณ์ชนิดรุนแรงจากสาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1,336 คน ซึ่งรวมถึง 699 คนจากกลุ่มรับยาหลอก และ 637 คนจากกลุ่มที่ได้รับวิตามินดี โดยอัตราการเกิดอุบัติการณ์นี้ในกลุ่มที่ได้รับวิตามินดี ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกราวร้อยละ 9

ขณะที่อัตราการเกิดอาการหัวใจวายลดลงร้อยละ 19 และอัตราการเปิดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตัน (revascularization) ลดลงร้อยละ 11 ในกลุ่มที่ได้รับวิตามินดี ทว่าไม่มีความแตกต่างด้านอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระหว่างสองกลุ่ม

ทั้งนี้ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเสริมวิตามินดีอาจลดความเสี่ยงของอุบัติการณ์ข้างต้น ซึ่งผลลัพธ์การป้องกันนี้อาจมีผลชัดเจนมากขึ้นในผู้ที่รับประทานยากลุ่มสแตตินหรือยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ ในการตรวจวัดขั้นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง