รีเซต

จีนเลือก 'เมืองนำร่อง' หนุน SME เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

จีนเลือก 'เมืองนำร่อง' หนุน SME เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
Xinhua
15 มิถุนายน 2566 ( 11:27 )
57
จีนเลือก 'เมืองนำร่อง' หนุน SME เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ปักกิ่ง, 15 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (14 มิ.ย.) หนังสือเวียนซึ่งร่วมออกโดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน เปิดเผยว่าจีนจะเลือกเมือง 30 แห่งเป็นจุดนำร่องในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในปี 2023 เพื่อเริ่มโครงการทดลองตามกำหนดการไปจนถึงปี 2025หนังสือเวียนระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวมุ่งเลือกเมืองต่างๆ เป็นผู้มีบทบาทสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ของรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆนอกจากนั้นจีนจะสร้างความมั่นคงแก่จุดยืนสำคัญของบริษัทในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัทเหล่านั้นอนึ่ง เมืองนำร่องระดับแคว้นขึ้นไปแต่ละแห่ง จะได้รับเงินโบนัสจำนวนคงที่จากรัฐบาลกลางสำหรับดำเนินโครงการนำร่องระยะ 2 ปี โดยเมืองอื่นๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้หลังจากปี 2023

ข่าวที่เกี่ยวข้อง