รีเซต

ฝุ่นเชียงใหม่ ยังขึ้นอันดับ 1 โลก! ผู้ว่าฯ สั่ง Work from Home หนี PM 2.5

ฝุ่นเชียงใหม่ ยังขึ้นอันดับ 1 โลก! ผู้ว่าฯ สั่ง Work from Home หนี PM 2.5
TNN ช่อง16
9 เมษายน 2567 ( 07:51 )
101
ฝุ่นเชียงใหม่ ยังขึ้นอันดับ 1 โลก! ผู้ว่าฯ สั่ง Work from Home หนี PM 2.5

หลังจากจังหวัดเชียงใหม่ ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคุณภาพอากาศเลวร้าย ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐานหลายเท่าตัวมานานนับเดือน ทั่วทั้งเมืองขาวโพลนไปด้วยฝุ่นควันจากไฟป่า 


ล่าสุด นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศจังหวัดให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และใช้ช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการปฏิบัติงาน


ส่วนภาคเอกชน ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัท // ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร พิจารณาให้บริการห้องปรับอากาศเป็นอันดับแรก เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้าน ในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 25) ทุกครั้ง


ประกาศจังหวัดยังขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง (เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว)ลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่นให้แก่ประชาชน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังมีการเรียนการสอน และไม่มีห้องลดฝุ่น พิจารณาหยุด ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสวนสาธารณะในความดูแล พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง


มาตรการทั้งหมดนี้ให้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่จะได้ติดตามสถานการณ์และออกประกาศให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไป

เย็นวันเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย ไฟป่า เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอเวียงแหง และ อำเภอแม่อาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 7 ตำบล หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติอัคคีภัยไฟป่าใน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอฮอด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตง และ อำเภอไชยปราการเว็บไซต์ IQ Air รายงานดัชนีคุณภาพอากาศทั่วโลกแบบเรียลไทม์ จัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง (AQI) พบว่า เช้าวันนี้ 9 เมษายน 2567 เมื่อเวลา 06.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) พุ่งขึ้นรั้งอันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 194 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง