รีเซต

บิ๊กอู๋ ส่งทีมพบผู้ประกอบการเมืองสุพรรณฯ จี้รัฐหนุนสินค้าไทย

บิ๊กอู๋ ส่งทีมพบผู้ประกอบการเมืองสุพรรณฯ จี้รัฐหนุนสินค้าไทย
มติชน
13 พฤศจิกายน 2563 ( 16:27 )
54
บิ๊กอู๋ ส่งทีมพบผู้ประกอบการเมืองสุพรรณฯ จี้รัฐหนุนสินค้าไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่2 ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการด้านปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะ ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเยี่ยมชม รับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชน และผู้นำชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อรัฐบาลรับทราบ โดยเดินทางไปยังจุดแรกกลุ่มบริษัท โชคนำชัย ได้แก่ บริษัทโชคนำชัย ไฮเทค เพรสซิ่ง จำกัด บริษัท โชคนำชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำกัด และบริษัท ซีเอ็นซี ดี –เท็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการประเภท ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเรือ ผลิตแม่พิมพ์รถยนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 52/2 หมู่ที่ 2 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

 

ทั้งนี้ นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานบริษัทฯ กล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาล และคนไทยช่วยกันสนับสนุนซื้อสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย เนื่องจากการจ้างภาคเอกชนไทยผลิต จะเป็นการเพิ่มการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

 

 

จากนั้น นายจรินทร์ ลงพื้นที่จุดที่ 2 เป็นหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ต.ไร่รถ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน ในการอบรมเพื่อทำขนมไทย (วุ้นลาวา) การทำเบเกอรี่ และการทำน้ำพริกแกงเผ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานให้บริการด้านแรงงานแก่แรงงานนอกระบบในพื้นที่/ชุมชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 รณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการประสานงานด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ เป็นต้น

 

นายจรินทร์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของ จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันมีกำลังแรงงาน 448,771 คน เป็นผู้มีงานทำ 435,505 คน มีผู้ว่างงาน 3,446 คน และผู้รอฤดูกาล 7,820 คน มีแรงงานนอกระบบ 339,264 คน มีสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 2,963 แห่ง ลูกจ้าง 41,577 คน มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน 14,730 คน มีสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม 4,090 แห่ง ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 105,206 ราย มีผู้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม 8,511 คน เป็นเม็ดเงินทั้งสิ้น 52,910,311.40 บาท

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง