รีเซต

"ชลบุรี"ยังอ่วม! ยอดโควิดวันนี้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ 6,000 ราย

"ชลบุรี"ยังอ่วม! ยอดโควิดวันนี้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ 6,000 ราย
TNN ช่อง16
20 มีนาคม 2565 ( 08:10 )
123
"ชลบุรี"ยังอ่วม! ยอดโควิดวันนี้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ 6,000 ราย

วันนี้( 20 มี.ค.65) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,191 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR) 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 93 ราย สะสม 3,738 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,163 ราย 

2. CLUSTER บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 28 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 27 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 45 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย ดังนี้

    5.1 กทม. 1 ราย

    5.2 จังหวัดอยุธยา 1 ราย

    5.3 จังหวัดระยอง 1 ราย

    5.4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ราย

    5.5 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

    6.1 ในครอบครัว 227 ราย

    6.2 จากสถานที่ทำงาน 95 ราย 

    6.3 บุคคลใกล้ชิด 36 ราย 

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 69 ราย 

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 590 ราย

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 903,640 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,969 คน (อัตราป่วย 549.89 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 4 ราย (0.44 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.22 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 6 ราย (0.66 ต่อแสนประชากร) 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,900,268 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,642 คน (อัตราป่วย 402.15 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 19 ราย (1.00 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (0.47 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 119,850 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 308,955 คน รวม 428,805 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 10,210 คน  (อัตราป่วย 2,381.04 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 42 ราย (9.79 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.40 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 38 ราย (8.86 ต่อแสนประชากร)

วันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย), พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 70 ปี, รายที่สองอายุ 72 ปี, รายที่สามอายุ 80 ปี, ) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดผิดปกติ  (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสามราย) ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ภาพจาก สสจ.ชลบุรี

 ภาพจาก รอยเตอร์/สสจ.ชลบุรี

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง