รีเซต

จีนหนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 'ตั้งแคมป์'

จีนหนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 'ตั้งแคมป์'
Xinhua
22 พฤศจิกายน 2565 ( 11:54 )
24
จีนหนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 'ตั้งแคมป์'

ปักกิ่ง, 22 พ.ย. (ซินหัว) -- ทางการจีนออกแนวทางส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบตั้งค่ายพักแรม ซึ่งมุ่งเน้นการก่อสร้างพื้นที่ตั้งค่ายพักแรมสาธารณะและยกระดับคุณภาพการบริการ

 

แนวทางข้างต้นร่วมออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และอีก 13 หน่วยงาน เน้นย้ำการพัฒนาพื้นที่ตั้งค่ายพักแรมที่สร้างกำไร และสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ต จุดท่องเที่ยวชนบท และสวนสาธารณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กำหนดจุดตั้งค่ายพักแรมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง

 

ขณะเดียวกันแนวทางข้างต้นยังเรียกร้องการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์อันดีแก่บรรดาผู้ตั้งค่ายพักแรม

 

หน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความปลอดภัยจากอัคคีภัย ส่วนพื้นที่ตั้งค่ายพักแรมต้องแสดงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีมาตรฐานอย่างชัดเจนและซื่อตรง รวมถึงมอบคำแนะนำและข้อมูลการตลาดอื่นๆ แก่ผู้ตั้งค่ายพักแรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง