รีเซต

สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ประกาศหยุดเรียน เพื่อความปลอดภัยของนร.

สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ประกาศหยุดเรียน เพื่อความปลอดภัยของนร.
มติชน
22 ธันวาคม 2563 ( 22:04 )
207
สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ประกาศหยุดเรียน เพื่อความปลอดภัยของนร.

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โรงเรียน สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) ได้ประกาศหยุดเรียน หลังโควิด-19 เริ่มระบาดไปทั่ว

 

โดยเฟซบุ๊ก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ระบุว่า

 

ประกาศจากโรงเรียน

โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน และยังไม่พบว่ามีนักเรียนที่มีอาการหรือประวัติเสี่ยงในการติดโรคโควิด 19 มาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 แต่อย่างใด

แต่เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียนที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนในภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เริ่มพบในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่ปรากฏในสื่อต่างๆ นั้น

 

 

โรงเรียนจึงประกาศหยุดระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564

ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ต่อหลังจากเปิดทำการวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยจะแจ้งกำหนดการการสอบให้นักเรียนทราบล่วงหน้าก่อน
22 ธันวาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง