รีเซต

ทพ.48 ลงแขกปลูกหญ้าเเฝก เอามื้อสามัคคีพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19

ทพ.48 ลงแขกปลูกหญ้าเเฝก เอามื้อสามัคคีพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19
77ข่าวเด็ด
21 พฤษภาคม 2563 ( 09:53 )
246
ทพ.48 ลงแขกปลูกหญ้าเเฝก เอามื้อสามัคคีพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19

 

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.ที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ พ.ท.ศักดิ์สม พรหมแพทย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”หรือการลงเเขกปลูกหญ้าเเฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ’โคก หนอง นา โมเดล’ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด -19 รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


สำหรับฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นหนึ่งในฟาร์มตัวอย่างที่ดำเนินตามโครงการ ‘โคก-หนอง-นา โมเดล’ ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด -19 ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มีอาชีพ มีงานทำและมีรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นที่ทำกิจกรรมตามโครงการ’โคก หนอง นา โมเดล’

 

พร้อมทั้งได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน’โคก หนอง นา โมเดล’ เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร

 

โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 กล่าวคือ 30% แรกสำหรับแหล่งน้ำ ทั้งการขุดบ่อทำหนองและการขุดคลองไส้ไก่ที่ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ อีก 30 % สำหรับปลูกข้าว และอีก 30% สำหรับไว้ทำโคกหรือป่า โดยปลูกผักไว้เป็นอาหาร ปลูกไม้ใช้สอย ปลูกยาสมุนไพร ส่วน 10% ที่เหลือ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งหากลงมือทำลักษณะเช่นนี้ในหลาย ๆ จุดของประเทศ ‘โคก หนอง นา โมเดล’ ก็จะช่วยได้มากกว่าการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร เพราะจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้


 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง