ราชาเฟอร์รี่ชูมาตรการป้องกันโควิดเปิดลงทะเบียนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ราชาเฟอร์รี่ชูมาตรการป้องกันโควิดเปิดลงทะเบียนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
TNN ช่อง16
26 เมษายน 2564 ( 18:59 )
33
ราชาเฟอร์รี่ชูมาตรการป้องกันโควิดเปิดลงทะเบียนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ  จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เม.ย.  ณ ห้องประชุมสาขาชั้น 3 โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท์ รัชดาภิเษก โดยได้ปฏิบัติตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและพนักงาน จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้


อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามกฎหมายข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกฮอล์เจลบริเวณทางเข้าภายในอาคาร หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน


 2.การจัดจำนวนที่นั่งผู้ถือหุ้นภายในห้องประชุมทั้งหมดไม่เกินจำนวน 50 ที่นั่ง และจะมีการจัดระยะห่างระหว่างที่นั่ง เมื่อที่นั่งที่จัดเต็ม ท่านผู้ถือหุ้นที่มาทีหลังและมิได้สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถ เข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน


3.กำหนดให้มีการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์บนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งล้างมือด้วยแอลกฮอล์เจลบ่อยๆ 4.งดแจกของที่ระลึก อาหาร และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารบริเวณจัดการประชุมเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม และป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน


อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ แทนการประชุมด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือที่ลิงค์ https://www.rajaferryport.com/media/M0136.pdf   ส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่  ir@rajaferryport.com  หรือ law@rajaferryport.com

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง