รีเซต

การไฟฟ้าฯ ไขข้อสงสัย "คืนเงินประกันไฟฟ้า" มิเตอร์เสียต้องจ่ายเองไหม?

การไฟฟ้าฯ ไขข้อสงสัย "คืนเงินประกันไฟฟ้า" มิเตอร์เสียต้องจ่ายเองไหม?
TNN ช่อง16
25 มีนาคม 2563 ( 16:43 )
160
การไฟฟ้าฯ ไขข้อสงสัย "คืนเงินประกันไฟฟ้า" มิเตอร์เสียต้องจ่ายเองไหม?

จากกรณีที่มีประเด็นข่าวการเผยแพร่กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และได้มีการส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ นั้น

ล่าสุด วันนี้ (25 มี.ค.63) นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1.เงินที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามาลงทะเบียนขอรับเงินคืนนั้นเป็นเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์

2.จากเดิมประชาชนมาขอใช้ไฟฟ้า จะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ "ค่าติดตั้งมิเตอร์" และ "ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า" ที่จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์ เช่น มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ประเภทบ้านอยู่อาศัย จะมีการจ่ายค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า 300 บาท เพราะการที่จะเรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้าได้ต้องใช้ไฟให้ครบเดือนก่อน และเมื่อถึงกําหนด ผู้ใช้ ไฟฟ้าไม่จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าประจําเดือนก็จะหักเงินส่วนนี้ไป

3. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชําระการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีกระบวนการและขั้นตอนการแจ้งเตือนเป็น ระยะเวลา 28 วันเช่นเดิมหากไม่มีการชําระค่าใช้ไฟฟ้าประจําเดือนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงดการไฟฟ้า

4. แม้ว่าภายหลังที่คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วก็ตาม หากพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นๆ มี "ปัญหา" จากการใช้งานตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องไปดําเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่เพราะมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. อย่างไรก็ตามขณะนี้มีประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลงทะเบียนขอรับเงิน ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเป็นจํานวนมากทําให้มีความหนาแน่นในการใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือให้ ประชาชนทยอยการเข้าไปลงทะเบียน โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยไม่มีกําหนดเวลาสิ้นสุดแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ขอชี้แจงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลในสื่อโซเชียล ระบุว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอชี้แจงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆ เช่น ไม่สามารถค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ รวมถึงประชาชนต้องเสียค่าซ่อมแซมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเองหากเกิดชำรุดเสียหาย โดย MEA ขอชี้แจงว่า ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆ จาก MEA ดังเดิม

ทั้งนี้ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่ MEA กำหนด เมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใดๆ ในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกัน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด MEA จะยังมีกระบวนการแจ้งเตือน และงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบ MEA ดังเดิม ขณะเดียวกัน ในกรณี เครื่องวัดชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน MEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า โดยสรุป

1.กรณีการไฟฟ้า คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่ใช่ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชน เรียกสั้นๆ ให้เข้าใจง่าย จึงทำให้เข้าใจผิด

2.เงินประกันการใช้เงินประกันการใช้ไฟฟ้า มีไว้กรณีบ้านไหนไม่จ่ายค่าไฟ จะหักเงินประกันนี้

3.เงินประกันมิเตอร์ประชาชนไม่ได้จ่ายมา เนื่องจากมิเตอร์เป็นภาระของการไฟฟ้า 2 แห่ง ประชาชนรับผิดชอบตั้งแต่สายไฟหลังมิเตอร์เท่านั้น

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง