รีเซต

กรมอนามัย ขันน็อต ‘รถเร่พุ่มพวง’ ใส่ใจ 5 ข้อต้องทำ ป้องกันโควิด 19 ระลอกใหม่

กรมอนามัย ขันน็อต ‘รถเร่พุ่มพวง’ ใส่ใจ 5 ข้อต้องทำ ป้องกันโควิด 19 ระลอกใหม่
PakornR
22 ธันวาคม 2563 ( 16:16 )
88
กรมอนามัย ขันน็อต ‘รถเร่พุ่มพวง’ ใส่ใจ 5 ข้อต้องทำ ป้องกันโควิด 19 ระลอกใหม่

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้ประกอบการประเภทรถเร่จำหน่ายอาหาร ใส่ใจ 5 ข้อ ที่ต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยมีตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่เสี่ยงหลัก เนื่องจากเป็นจุดกระจายสินค้าอาหารทะเลและวัตถุดิบอื่น ๆ ไปยังแหล่งสินค้าต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดรอบนอก ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลต่อการบริโภคอาหารที่มาจากแหล่งดังกล่าว ซึ่งการเฝ้าระวังนอกจากจะมุ่งเน้นที่ตลาดสดในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว รถเร่หรือที่รู้จักในรถพุ่มพวง ซึ่งโดยปกติวัตถุดิบที่จำหน่ายในรถเร่หรือรถพุ่มพวงนั้นพบว่า ส่วนใหญ่มักเป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน ก็ต้องมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย

 

 

“ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการรถเร่ให้ความสำคัญต่อการสังเกตและปฏิบัติ 5 ข้อหลักเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้

1) ต้องตรวจสอบว่าวัตถุดิบหรืออาหารที่นำมาจำหน่ายนั้น มาจากแหล่งหรือพื้นที่ที่ราชการรับรองความปลอดภัยหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง  

2) ดำเนินการตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งการจำหน่ายอาหารและการป้องกัน

3) หากซื้อวัตถุดิบจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคระลอกใหม่ ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ หรือ    หากมีประวัติเคยไปในพื้นที่เสี่ยง ให้รีบไปยังสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อคัดกรองโรคทันที

4) ผู้ประกอบการผู้ให้บริการ และประชาชน ต้องยึดหลักลดเลี่ยงการสัมผัสโดยมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ

และ 5) ต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสาร และประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง