รีเซต

ซานซีพัฒนา 'เพาะปลูกประหยัดน้ำ' บนที่ดินลมหอบ

ซานซีพัฒนา 'เพาะปลูกประหยัดน้ำ' บนที่ดินลมหอบ
Xinhua
11 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:32 )
23
ซานซีพัฒนา 'เพาะปลูกประหยัดน้ำ' บนที่ดินลมหอบ

(แฟ้มภาพซินหัว : อุปกรณ์ชลประทานแบบประหยัดน้ำกลางท้องทุ่งในอำเภอรุ่ยเฉิง ใกล้กับแม่น้ำเหลืองในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน วันที่ 20 มี.ค. 2023)

ไท่หยวน, 11 ก.พ. (ซินหัว) -- มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนตั้งเป้าหมายพัฒนาพื้นที่สาธิตการทำการเกษตรอินทรีย์แบบแห้ง ขนาด 1 แสนหมู่ (ราว 41,666 ไร่) ในปี 2024 เพื่อส่งเสริมเทคนิคการประหยัดน้ำและเพิ่มพูนผลผลิตธัญพืช

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลมณฑลซานซีเมื่อเดือนมกราคมระบุว่าพื้นที่ผลิตธัญพืชของซานซีในปี 2023 สูงถึง 47.4 ล้านหมู่ (ราว 19 ล้านไร่) ซึ่งสร้างผลผลิตรายปีราว 1.47 หมื่นล้านกิโลกรัม และผลผลิตเฉลี่ยต่อหมู่อยู่ที่ 311.75 กิโลกรัม

นอกจากนั้นซานซี ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงดินลมหอบและเผชิญภัยแล้งมานาน ได้ก่อสร้างฐานทำการเกษตรอินทรีย์แบบแห้ง ขนาด 3 แสนหมู่ (ราว 1.25 แสนไร่) และฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 14 แห่ง รวมถึงส่งเสริมเทคนิคการเพาะปลูกแบบแห้ง 51 รายการ

อำเภอในซานซี จำนวน 58 แห่ง ซึ่งเคยยากจนและหลุดพ้นจากความยากจนเมื่อนับถึงปี 2020 ได้พัฒนาฐานสาธิตการเพาะปลูกแบบแห้งเพื่อส่งเสริมเทคนิคการเพาะปลูกต่างๆ เช่น การเพาะปลูกด้วยน้ำฝน การทำปุ๋ยหมักดิน และการเพาะปลูกแบบประหยัดน้ำ

รัฐบาลมณฑลซานซีมุ่งเพิ่มความพยายามยกระดับและขยายพื้นที่ทางการเกษตรด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบประหยัดน้ำในพื้นที่ชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงเพิ่มหรือฟื้นฟูพื้นที่ชลประทานขนาด 6 แสนหมู่ (ราว 2.5 แสนไร่) ในปี 2024

ข่าวที่เกี่ยวข้อง