รีเซต

เด็กท้องในวัยเรียน ห้ามไล่ออกจากสถานศึกษา จริงหรือไม่?

เด็กท้องในวัยเรียน ห้ามไล่ออกจากสถานศึกษา จริงหรือไม่?
TNN ช่อง16
24 กุมภาพันธ์ 2566 ( 13:00 )
35
เด็กท้องในวัยเรียน ห้ามไล่ออกจากสถานศึกษา จริงหรือไม่?

วันนี้ ( 24 ก.พ. 66 )ตามที่มีการแชร์ข่าวสารในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องห้ามสถานศึกษาไล่นักเรียน - นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

จากประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้มีการให้ยกเลิกความในวรรค 1 ของข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา ตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น”

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามได้ที่ http://www.ops.moe.go.th/ หรือโทร. 02-628-6346


ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก :  AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง