เช็กสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ช่วยเหลืออะไรบ้างหลัง “สงกรานต์64”

เช็กสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ช่วยเหลืออะไรบ้างหลัง “สงกรานต์64”
Ingonn
5 เมษายน 2564 ( 14:09 )
357
เช็กสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ช่วยเหลืออะไรบ้างหลัง “สงกรานต์64”

กระทรวงการคลังเริ่มโอนเงินให้ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ “บัตรคนจน” ประจำเดือนเมษายน 2564 รวมถึงสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรในเดือนเมษายนแล้ว โดยมีทั้งช่วงวันที่ 1 เมษายนและหลังสงกรานต์นี้

 

 

วันนี้ True ID จะพามาเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีเงินค่าอะไรเข้าแล้วบ้าง และค่าอะไรจะตามมาหลังสงกรานต์นี้

 


ใครมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

    • ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. พ.ศ. 2542)

 

    • อยู่ในภาวะว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

 

    • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร รัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

 

    • ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กรมบัญชีกลาง

 


สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรในเดือนเมษายน 

 

ในเดือนเมษายน 2564บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 6 รายการ โดย 3 รายการแรกโอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน ดังนี้

 


วันที่ 1 เมษายน 2564


1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้


    • ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล


    • ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน


    • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

 

2.  วงเงินสำหรับซื้อสินค้า


ชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น วงเงินนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ 

 

  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน
          

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม


สิทธิ์ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

 

วันที่ 18 เมษายน 2564


1. ส่วนลดค่าน้ำประปา


ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18เมษายน 2564โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


    • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) >> ลงทะเบียนคลิก


    • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) >> ลงทะเบียนคลิก


      

2.ส่วนลดค่าไฟฟ้า


ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว 


เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้


ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


    • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) >> ลงทะเบียนคลิก


    • ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) >> ลงทะเบียนคลิก

 

 

ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564


ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน


จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนเมษายน 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 


โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

 

ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 


1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป


2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ


3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

นอกจากความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ถ้าหากผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายใดที่มีวงเงินจากโครงการเราชนะเหลืออยู่ ก็สามารถใช้จ่ายต่อได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

 

วิธีเช็กสิทธิ “บัตรคนจน” ปี 2564

 


สำหรับผู้ที่ต้องการเช็กสิทธิ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการอื่น ๆ จากภาครัฐ สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้


1.เข้าเว็บไซต์ e-Social Welfare >> ที่นี่


2.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลประชาชนได้รับสิทธิสวัสดิการหรือไม่


3.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”


4.หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ


5.หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฎสวัสดิการที่ได้รับ เช่น กรณีนี้เป็นผู้ได้รับสิทธิ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีความช่วยเหลือจากบัตรฯ คือ ค่าก๊าซหุงต้ม, ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (เงินซื้อสินค้า), ค่าโดยสารรถทัวร์ บขส. และค่าโดยสารรถไฟ


แต่หากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความว่า ไม่พบสิทธิ 

 


นอกจากการเช็กสิทธิ บัตรคนจน แล้ว ประชาชนสามารถใช้เว็บไซต์ e-Social Welfare ตรวจสอบสวัสดิการสังคมได้หลายประเภท เช่น

 

1.เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3.เบี้ยความพิการ
4.เงินค่าป่วยการ อสม.
5.เงินค่าป่วยการ อสส.
6.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 

 

ข้อมูลจาก thebangkokinsight, กรมบัญชีกลาง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2564 เงินเข้าวันไหน! เช็กเลย

'คลัง' จ่อรื้อบัตรคนจน ผู้ได้สิทธิต้องลงทะเบียนใหม่ ดึงกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนเข้าร่วม

คลัง เตรียมทบทวนสิทธิ-เปิดลงทะเบียน 'บัตรคนจน' รอบใหม่ ในปีนี้ ชี้เพิ่มเกณฑ์ ปรับแผนทบทวนข้อมูล

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง