รีเซต

จริงหรือไม่? ดื่มน้ำอัลคาไลน์-น้ำด่าง ช่วยป้องกันมะเร็งได้

จริงหรือไม่?  ดื่มน้ำอัลคาไลน์-น้ำด่าง ช่วยป้องกันมะเร็งได้
TNN ช่อง16
10 เมษายน 2565 ( 14:42 )
64
จริงหรือไม่?  ดื่มน้ำอัลคาไลน์-น้ำด่าง ช่วยป้องกันมะเร็งได้

 วันนี้ ( 10 เม.ย. 65 )Anti-Fake News Center Thailand ตอบคำถามประชาชน ดื่มน้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่าง ช่วยป้องกันมะเร็งได้หรือไม่ ? โดยระบุตามที่ได้มีข้อความเกี่ยวกับสุขภาพในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่าง ช่วยป้องกันมะเร็งได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

.จากที่มีการแชร์ข้อความประโยชน์ของการดื่มน้ำด่างว่าเมื่อดื่มแล้วจะทำให้ร่างกายเกิดสมดุล และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า จากหลายการศึกษา พบว่าสภาวะความเป็นกรด-ด่างของอาหารและน้ำดื่ม ไม่ได้มีผลต่อการป้องกันหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งแต่อย่างใดโดยร่างกายของคนจะมีกระบวนการในการควบคุมความเป็นกรด-ด่างอยู่อย่างสม่ำเสมอ และอวัยวะภายในของร่างกายก็มีความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน ซึ่งน้ำอัลคาไลน์หรือน้ำด่าง เป็นน้ำที่มีค่าความเป็นกรดด่าง มีค่าอยู่ที่มากกว่า 7 ดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำด่างเข้าไปในร่างกายจะไม่สามารถคงความเป็นด่างของน้ำได้จึงแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดี โดยการเลือกซื้อน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยก่อนซื้อให้สังเกต ดังนี้

1. น้ำต้องใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

2. ฝาปิดผนึกปิดสนิท ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้งาน

3. ภาชนะต้องสะอาดไม่รั่วซึม

4. เครื่องหมาย อย.

นอกจากนี้สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งได้โดย รักษาสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็ง เช่น

– การสูบบุหรี่

– การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– การสัมผัสแสงแดดจ้า

หมั่นสังเกตตนเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี หากพบความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ความเป็นกรด ด่างของอาหารและน้ำดื่ม ไม่ได้มีผลต่อการป้องกันหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งแต่อย่างใด ดังนั้นการดื่มน้ำด่างไม่ช่วยป้องกันมะเร็ง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ข้อมูลจาก : Anti-Fake News Center Thailand 

ภาพจาก :  AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง