รีเซต

ตอบข้อสงสัย! ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันอย่างไร?

ตอบข้อสงสัย! ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันอย่างไร?
NewsReporter
1 ธันวาคม 2565 ( 10:19 )
193
ตอบข้อสงสัย! ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันอย่างไร?

ตอบข้อสงสัย ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันอย่างไร?  สิทธิประโยชน์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร คุ้มครองดูแลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ trueID รวบรวมมาให้แล้วไปดูกันเลย

ม.33 ม.39 ม.40 ต่างกันอย่างไร?

เงินประกันสังคมคืออะไร ?

เงินประกันสังคม” เป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ และว่างงาน
 

ประกันสังคมแต่ละมาตราต่างกันอย่างไร ?

กองทุนประกันสังคม มีการคุ้มครองผู้ประกันตนโดยแบ่ง 3 มาตราหลักๆ ได้แก่
 

มาตรา 33

Getty / mansuang suttakarn

คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป วิธีการคำนวณเงินประกันสังคมประเภทนี้คำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละเดือน ขั้นต่ำสุดอยู่ที่ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท หรือหากคิดเป็นเงินสมทบรายเดือนจะมีขั้นต่ำที่ต้องจ่ายเดือนละ 83 บาท และสูงสุดเดือนละ 750 บาทได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี
 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีคลอดบุตร
 3. กรณีทุพพลภาพ
 4. กรณีตาย
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. กรณีชราภาพ
 7. กรณีว่างงาน

มาตรา 39

Getty / Domepitipat

คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ หรือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน รวมถึงต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินกองทุนเดือนละ 432 บาท โดยต้องส่งเงินสมทบให้ครบทุกเดือนต่อเนื่องกัน ซึ่งหากไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน ก็จะถือว่าสิ้นสุดสภาพผู้ประกันตนตามมาตรานี้ โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี
 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีคลอดบุตร
 3. กรณีทุพพลภาพ
 4. กรณีตาย
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. กรณีชราภาพ

มาตรา 40

Getty / whitebalance.oatt

คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ โดยไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 วิธีการนำส่งเงินกองทุนมีด้วยกัน 3 ทางเลือก คือ จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท,100 บาท หรือ 300 บาท โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้จะแตกต่างกันไป โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี
 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีตาย
 4. กรณีสงเคราะห์บุตร
 5. กรณีชราภาพ
ผู้ประกันตนมาตรา 33,39,40 ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิกของผู้ประกันตนหรือผู้ที่เคยเป็นสมาชิกเว็ปไซต์แล้วสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิของตนเองได้เลย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ข้อมูล ประกันสังคม

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง