รีเซต

เช็กที่นี่! เปิดเกณฑ์ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" นาน 12 เดือน

เช็กที่นี่! เปิดเกณฑ์ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" นาน 12 เดือน
TNN ช่อง16
3 ตุลาคม 2564 ( 08:31 )
187
เช็กที่นี่! เปิดเกณฑ์ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" นาน 12 เดือน

วันนี้( 3 ต.ค.64) จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบหลักการขยายมาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตตคนจน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 ถึง ก.ย. 65 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

เกณฑ์มาตรการลดค่าไฟ

- กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- กรณี ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

- กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุม 1.9 ล้านครัวเรือน โดยประมาณ

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟผ่านเว็บไซต์

-การไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

เกณฑ์มาตรการลดค่าน้ำ

- รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง

- กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านเว็บไซต์

-การประปาส่วนภูมิภาค https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

-การประปานครหลวง https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist


ภาพจาก MEA และ TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง