รีเซต

ลาวตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 34 ล้านต้นในปี 2024

ลาวตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 34 ล้านต้นในปี 2024
Xinhua
29 พฤษภาคม 2567 ( 19:37 )
22
ลาวตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 34 ล้านต้นในปี 2024

(แฟ้มภาพซินหัว : สถานีรถไฟหลวงพระบางในแขวงหลวงพระบางของลาว วันที่ 13 มิ.ย. 2022)

เวียงจันทน์, 29 พ.ค. (ซินหัว) -- รัฐบาลลาววางแผนปลูกต้นไม้ 34 ล้านต้น บนพื้นที่ 42,000 เฮกตาร์ (ราว 260,000 ไร่) ในปี 2024 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบรรลุเป้าหมายมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 70 ทั่วประเทศภายในปี 2025

วันพุธ (29 พ.ค.) สื่อท้องถิ่นของลาวรายงานว่ากระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาวจะปลูกต้นกล้าจำนวน 3,500,000 ต้น บนพื้นที่ 3,500 เฮกตาร์ (ราว 21,000 ไร่) เพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ และเพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิ.ย.

รายงานระบุว่าหน่วยงานป่าไม้จะร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาและการกีฬาประจำแขวงเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในหลายสถานที่ อาทิ สวนสาธารณะและริมถนน

กิจกรรมดังกล่าวสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายความครอบคลุมของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ รวมถึงการบรรเทาผลกระทบจากความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

วันปลูกต้นไม้แห่งชาติลาว มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความจำเป็นในการปกป้องและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างแข็งขัน

การคุ้มครองป่าไม้ยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมาย โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น โดยกระทรวงฯ กำลังกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งครอบคลุมการควบคุมการใช้ผืนป่าของผู้อยู่อาศัยภายในและละแวกใกล้เคียง เช่น การควบคุมดูแลป่าไม้อย่างเข้มงวดและการจัดสรรที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง