รีเซต

จีนออกมาตรการพัฒนา 'เศรษฐกิจสีเงิน' รับมือประชากรสูงวัย

จีนออกมาตรการพัฒนา 'เศรษฐกิจสีเงิน' รับมือประชากรสูงวัย
Xinhua
16 มกราคม 2567 ( 13:39 )
18
จีนออกมาตรการพัฒนา 'เศรษฐกิจสีเงิน' รับมือประชากรสูงวัย

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้สูงอายุสนทนากันที่ศูนย์สวัสดิการสังคมในอำเภอฮั่นโซ่ว เมืองฉางเต๋อ มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน วันที่ 20 มิ.ย. 2023)[/caption]

ปักกิ่ง, 16 ม.ค. (ซินหัว) -- จีนเผยแพร่แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของ "เศรษฐกิจสีเงิน" (silver) หรือเศรษฐกิจสูงวัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจัดการกับความท้าทายของจำนวนประชากรสูงวัยที่ขยายตัว

แนวปฏิบัติที่ออกโดยสำนักงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรีจีนเมื่อไม่นานนี้ กำหนดมาตรการเพื่อขยาย สร้างมาตรฐาน บ่มเพาะกลุ่มอุตสาหกรรม และปรับปรุงการสร้างแบรนด์เศรษฐกิจสีเงิน

แนวปฏิบัติระบุว่าจีนต้องปรับปรุงบริการด้านอาหารและการดูแลสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มดังกล่าว และเร่งการพัฒนาสถาบันดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองสูงวัยมาเป็นอันดับแรก

สำนักงานฯ คาดว่าจะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 10 แห่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินทั่วประเทศ ทั้งกระตุ้นความพยายามในการบ่มเพาะผู้นำอุตสาหกรรมและกระตุ้นการบริโภคของพลเมืองสูงวัย

แนวปฏิบัติชี้ว่าควรมุ่งเน้นการดูแลโมเดลธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะและการดูแลผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาหุ่นยนต์พยาบาลและทำความสะอาด และเทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยที่เชื่อมโยงกับอายุ

กลุ่มสถาบันการเงินได้รับการสนับสนุนให้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงการดูแลผู้สูงอายุ

แนวปฏิบัติระบุว่าเศรษฐกิจสีเงินประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งตอบสนองความต้องการพลเมืองสูงวัยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกปรับให้เหมาะสม ตลอดจนเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายของจำนวนประชากรสูงวัยที่ขยายตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง